biologia_2 18/11/19

Zajęcia oparte na metodzie eksperymentu z biologii dla klas 4-8.WYKRYWANIE SKROBI W PRODUKTACH SPOŻYWCZYCH

Sprzęt i odczynniki: jodyna, mąka ziemniaczana, mąka pszenna, ryżowa, pietruszka, jabłko, ziemniak, burak itp.

Problem badawczy: Czy we wszystkich produktach występuje skrobia?

Hipoteza: Skrobia występuje w produktach roślinnych.

Skrobia – węglowodan, polisacharyd roślinny, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.

Skrobia jest głównym węglowodanem w diecie człowieka. Skrobia jest

najważniejszym polisacharydem zapasowym u roślin, które magazynują go

w owocach, nasionach, korzeniach formie ziaren w liściach, bulwach,

rdzeniu łodygi i kłączach. Szczególnie bogate w skrobię są

ziarna zbóż, bulwy ziemniaka i manioku, a także (choć mniej) kolby kukurydzy.

Skrobia i niektóre jej pochodne (skrobie modyfikowane np. estry, produkty degradacji,

utlenieniu i częściowej hydrolizy) mają zastosowanie w przemyśle włókienniczym,

farmaceutycznym, kosmetycznym, papierniczym, tekstylnym oraz do produkcji klejów.

Skrobię można wykryć za pomocą jodyny lub płynu Lugola, który zawiera jod. Pod wpływem

jodu skrobia przyjmuje niebiesko-fioletowe zabarwienie.
Start slideshow